SAŽECI

Poziv za sažetke

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažetke molimo pisati isključivo na engleskom jeziku. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster). Prihvaćeni sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka.

Rok za slanje sažetaka: 7. rujna 2021.

Upute za pisanje i slanje sažetaka

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažetke molimo pisati isključivo na engleskom jeziku. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster). Prihvaćeni sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka.

Glavni autor se mora pobrinuti da svi koautori budu upoznati sa sadržajem sažetka prije njegova slanja kongresnoj agenciji, Meetme, i sa svakom daljnjom komunikacijom vezanom uz sažetak.

Upute za pisanje sažetaka

• sažetak molimo pisati na engleskom jeziku
• opseg sažetka: do 350 riječi
• maksimalno 10 koautora
• tekst sažetka: ciljevi, materijali i metode, rezultati i zaključak
• originalni sažeci neće biti lektorirani, za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
• prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen
• prihvaćeni sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka

Upute za slanje sažetaka

Sažetak molimo poslati isključivo putem online obrasca koji je dostupan ovdje.

Molimo da pratite upute za slanje sažetaka korak po korak. Molimo da ne šaljete više kopija istog sažetka.

Dobit ćete potvrdu da je Vaš sažetak proslijeđen na ocjenu.


Rok za slanje sažetaka: 7. rujna 2021.

Posteri

• svi posteri bit će prikazani u elektroničkom obliku (e-posteri) na monitorima
• e-postere molimo izraditi na engleskom jeziku
• oblik prezentacije je PDF dokument dimenzije 900 x 1600 piksela (okomiti format), veličina datoteke mora biti manja od 20 MB
• e-poster mora sadržavati samo JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera
• prezentacije e-postera u navedenom obliku treba poslati najkasnije do 7. rujna 2021. na adresu e-pošte sanja@meetme.hr
• e-posteri poslani nakon navedenog datuma neće biti prihvaćeni za prezentaciju, osim u obliku sažetka u Knjizi sažetaka
• za sva pitanja tehničke podrške oko izrade e-postera navedenog formata molimo obratite se na istu adresu e-pošte
• preporuke:
izbjegavajte sjenčanje, podcrtavanje i miješanje različitih tipova slova
izbjegavajte velika slova
molimo ne koristite fontove manje veličine od 10 pt
molimo koristite fontove kompatibilne na PC i Mac operativnim sustavima (Arial, Courier New, Georgia, Helvetica, Times New Roman)

Nagrada za najbolji poster

Ocjenjivački sud će nagraditi autora najboljeg postera. Više informacije će biti dostupno uskoro.

Izlaganje radova, usmeno ili u obliku postera, nije moguće bez uplaćene kotizacije (osim pozvanih predavača).