Peter Prendergast

Estetski kirurg, potpredsjednik Znanstvenog odbora

Dr. Peter Prendergast je ravnatelj Poliklinike Venus Medical posljednjih deset godina. Međunarodno je poznati predavač i autor, napisao je dva udžbenika i obučio stotine kirurga za estetske zahvate na radionicama održanima diljem svijeta.

Dr. Prendergast uvijek inzistira na pružanju lijepog prirodnog izgleda svojim pacijentima koristeći učinkovite, sigurne postupke i proizvode. Njegova specijalnost je u estetskoj medicini i minimalno invazivnoj estetskoj kirurgiji za poboljšanje izgleda lica i tijela koristeći neinvazivne ili minimalno invazivne zahvate, koristeći samo lokalnu anesteziju za maksimalnu udobnost i sigurnost. To također omogućava njegovim pacijentima da odmah odlaze kući i vraćaju se na uobičajene aktivnosti bez odgode, uz minimalno vrijeme oporavka.

U Irskoj je dr. Prendergast razvio mnoge zahvate koje obavlja. Prvi je u Irskoj koji je izveo VASER liposukciju, one thread facelift i razne druge estetske zahvate koji se izvode bez potrebe za općom anestezijom.

Dr. Prendergast je s pohvalom diplomirao medicinu i kirurgiju na Sveučilištu Cork 1999. godine. Završio je staž u bolnici John Radcliffe u Oxfordu i vratio se u Irsku na specijalizaciju iz opće kirurgije. Nakon dvije godine postao je član Royal College of Surgeons u Irskoj. Nakon daljnje kirurške specijalizacije u kardio-kirurškim i vaskularnim kirurškim zahvatima u Irskoj i Singapuru, privuklo ga je relativno novo područje estetske medicine. Njegova naobrazba na ovome polju odvela ga je diljem svijeta, prvo kao studenta, ali kasnije i kao učitelja.

Redovito ga pozivaju kao predavač na međunarodnim konferencijama. Uz održavanje predavanja, dr. Prendergast smatra da je usavršavanje umjetnosti i prakse estetske medicine cjeloživotno putovanje. Dr. Prendergast je aktivni član mnogih međunarodnih društava. Član je Američke akademije za estetsku kirurgiju, Britanske komore za estetsku medicinu, Američkog društva za lasere u medicini i kirurgiji i drugim obrazovnim organizacijama koje promiču visoke standarde u estetskoj medicini i kirurgiji. Irski je predstavnik u Europskom odboru za standardizaciju i predložio je nove propise za Standardizaciju u estetskoj kirurgiji.

Dr. Prendergast se nekoliko puta pojavio na lokalnoj televiziji i radiju. Napisao je više od 20 poglavlja knjiga, kao i dvije knjige o estetskoj medicini i oblikovanju tijela. Prva knjiga, Aesthetic Medicine. Art and Techniques, objavljena je 2011. godine. Njegova druga knjiga, High Definition Body Sculpting. Art and Advanced Lipoplasty Techniques, je objavljena u listopadu 2014. i brzo je postala broj jedan na Amazonu kao najbolje prodavana knjiga.