ORGANIZACIJA

Organizatori

Poliklinika Milojević, Zagreb


Pokrovitelji

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske
Ministarstvo turizma Republike Hrvatske
Grad Dubrovnik

Mjesto održavanja

Hotel Dubrovnik Palace
Masarykov put 20
20000 Dubrovnik, Hrvatska


Predsjednik Kongresa

Dr Nikola Milojević, MBBA, MBCAM
Vlasnik i direktor, Milo Clinic, London
Vlasnik i direktor, Poliklinika Milojević, Zagreb
e-mail: info@milojevic.hr

Organizacijski odbor

Predsjednik: Nikola Milojević
Potpredsjednik: Tapan Patel
Članovi: Tea Boričević, Sanja Ivančević


Znanstveni odbor

Predsjednik: Tapan Patel
Dopredsjednici: Nikola Milojević, Peter Prendergast, Tatjana Pavicic