Marin Roje

Voditelj laboratorija, viši znanstveni suradnik

Doktor Marin Roje rođen je 1972. u Splitu, Hrvatska, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Nakon što se 1991. preselio u Zagreb, diplomirao je biotehnologiju (1996.) i magistrirao kemiju (2000.) na Sveučilištu u Zagrebu. Godine 2003. dr. Roje doktorirao je organsku kemiju na Université Louis Pasteur, Strasbourg, Francuska. Od 2004. proveo je godinu dan

a kao postdoktorski istraživač na Sveučilištu Columbia u New Yorku, SAD, radeći na polju kemije bioaktivnih prirodnih proizvoda.

Nakon povratka u Zagreb bio je aktivno uključen u osnivanje i provođenje istraživanja i razvoja u izdvojenoj tvrtki Chirallica Ltd., Instituta Ruđer Bošković, specijaliziranoj za kiralnu kemiju. Od 2009. godine viši je znanstveni suradnik na Institutu Ruđer Bošković, te izvanredni profesor na Sveučilištu u Splitu (doktorski studij kemije mediteranskog okoliša) i Rijeci (doktorski studij iz medicinske kemije). Dr Roje je voditelj Laboratorija za kiralne tehnologije na Institutu Ruđer Bošković.

Njegova stručnost i istraživački interes uključuju izolaciju, kemiju i način djelovanja prirodnih proizvoda, tehnike kiralne separacije i određivanje apsolutne konfiguracije bioaktivnih molekula. Trenutno je suvoditelj Centra izvrsnosti za morsku bioprospekciju-BioProCro i voditelj WP-a (Bioorganska sinteza) projekta Bioprospekcija Jadranskog mora-BioProAdriatic. Objavio je 40 publikacija, poglavlje knjige, a koautor je 3 patentne prijave. Dobio je dvije nagrade za najbolje studente Sveučilišta u Zagrebu (1995. i 1996.), nagradu Hrvatske biotehnološke zaklade (1997.) i nagradu Vladimir Prelog iz organske kemije Hrvatskog kemijskog društva i Plive doo (2006.).

Dr. Roje trenutno je predsjednik Sekcije za organsku kemiju u Hrvatskom kemijskom društvu, predstavnik države u Odjelu za organsku kemiju Europskog kemijskog društva-EuChemS, te u Inicijativi za inovativne lijekove-IMI2.