Ivana Prkačin

Specijalist dermatologije i venerologije

Doc. dr. sc. Ivana Prkačin, dr. med. je rođena u Splitu 24. lipnja 1984. godine. U istom gradu je završila osnovnu školu i I. jezičnu gimnaziju. Godine 2003. je upisala Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirala 2009. godine. Potom 2010. godine odrađuje obavezni pripravnički staž doktora medicine pri DZ Splitsko-Dalmatinske županije te iste godine polaže i stručni ispit pred ispitnom komisijom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske.

U veljači 2011. godine započinje specijalizantski staž na području dermatologije i venerologije pri Klinici za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“. Tijekom trajanja istog u akademskoj godini 2012./2013. godine je odslušala Stručni poslijediplomski studij iz dermatovenerologije. Iste akademske godine upisuje poslijediplomski doktorski studij «Biomedicina i zdravstvo» pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon završenog specijalističkog studija se zapošljava pri matičnoj instituciji te je od tada zaposlena kao specijalist dermatologije i venerologije u Klinici za kožne i spolne bolesti KBC Sestre milosrdnice.

Obranila je na Medicinskom fakultetu Sveučilište u Zagrebu, doktorsku disertaciju pod naslovom: «Pojavnost mutacije gena BRAF u displastičnom nevusu i melanomu in situ» pod stručnim vodstvom mentora akademkinje Mirna Šitum te komentora docenta Ivana Šamiju. Područje znanstvenog i stručnog interesa joj je dermatološka onkologija i medicinska kozmetologija.

Dne. 23.10.2019. Matični odbor prihvatio je prijedlog Fakultetskog vijeća Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te na 17. sjednici održanoj 23. listopada 2019. godine izbrao pristupnicu u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

Do sada je kao autor i koautor objavila 20 znanstveno-istraživačkih članaka u znanstvenim časopisima te oko tridesetak kongresnih priopćenja u knjigama sažetaka. U Školi za medicinske sestre Mlinarska održavala je nastavni plan iz dermatovenerologije te sudjelovala u organizaciji kongresa i simpozija Klinike za kožne i spolne bolesti KBC Sestre milosrdnice. Pohađala je brojne tečajeve edukacije dermatovenerologije u organizaciji Europske Akademije dermatovenerologa (EADV) te je dobitnica stipendije za specijalizante dermatovenerologije EADV-a.