POZVANI PREDAVAČI

Nikola
Milojević

Estetski liječnik

BIOGRAFIJA

Iman
Nurlin

Estetski liječnik

BIOGRAFIJA

Tapan
Patel

Estetski liječnik

BIOGRAFIJA

Tatjana
Pavičić

Dermatolog

BIOGRAFIJA

Sabrina
Fabi

Dermatolog

BIOGRAFIJA

Alexander
Rivkin

Kozmetički kirurg za lice

BIOGRAFIJA

Elian
Brenninkmeijer

Dermatolog

BIOGRAFIJA

Peter
Prendergast

Estetski kirurg

BIOGRAFIJA

Radina
Denkova

Estetski liječnik

BIOGRAFIJA

David
Eccleston

Estetski liječnik

BIOGRAFIJA

Dimitris
Sykianakis

Estetski liječnik

BIOGRAFIJA

Fernando
Felice

Plastični kirurg

BIOGRAFIJA

Ayad
Harb

Plastični kirurg

BIOGRAFIJA

Jonathan
Sykes

Plastični kirurg

BIOGRAFIJA

Lakhdar
Belhaouari

Plastični i estetski kirurg

BIOGRAFIJA

John
Blythe

Oralni i maksilofacijalni kirurg

BIOGRAFIJA

Adam
Blackburn

Plastični kirurg

BIOGRAFIJA