Konstantinos Anastassakis

Kirurg za glavu i vrat

Dr. sc. Konstantinos Anastassakis, dr. med., je certificirani („board certified“) kirurg za glavu i vrat te kirurg za presađivanje kose, koji radi u Ateni, Grčkoj od 2004. godine.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Semmelweis u Budimpešti s velikom pohvalom te završio specijalizaciju iz kirurgije za ORL, glavu i vrat u Općoj bolnici „G. Genimatas“. Nakon toga uslijedila je počasna stipendija za rinoplastiku na Sveučilištu za otorinolaringologiju, kirurgiju glave i vrata, u Ulmu, Njemačkoj od 2008. do 2009. Doktorirao je na Demokritovom sveučilištu u Trakiji, Grčkoj, 2010. godine na istraživanjima na kojima je radio nekoliko godina.

Dr. sc. Anastasakis je započeo svoju karijeru u kirurgiji presađivanja kose u svojoj ordinaciji u Ateni 2004. godine, nakon završetka izobrazbe u najboljim klinikama s najboljim kirurzima diljem svijeta.

Dr. sc. Anastasakis je jedan od nekoliko kirurga za presađivanje kose na svijetu koji su nagrađeni priznanjem Američkog odbora za kirurgiju presađivanja kose (ABHRS) pod nazivom „Experience Route“. Također je član odbora za usmeno ispitivanje ABHRS-a od 2016. te je od 2018. izabran u Upravni odbor ABHRS-a, najviše upravno tijelo ABHRS-a.

Član je ISHRS-a (Međunarodnog društva za kirurgiju presađivanja kose) od 2009. godine, najvećeg neprofitnog medicinskog udruženja s više od 1200 liječnika za presađivanje kose u više od 80 zemalja, dobrovoljne organizacije čiji je cilj razvoj umjetnosti i znanosti u presađivanju kose. On je glavni govornik, instruktor i voditelj na više sastanaka ISHRS-a te izabrani član u raznim odborima ISHRS-a. Od 2019. godine jedan je od 120 istaknutih članova ISHRS-a. Također je osnivač i predsjednik HAHRS-a, Helenske akademije za presađivanje kose te član Globalnog vijeća ISHRS-a.

Dr. sc. Anastasakis je autor medicinskog udžbenika od 891. stranice teksta pod nazivom „Androgenetska alopecija, od A do Z” objavljene na grčkom jeziku 2014. godine koja će uskoro biti objavljena na engleskom te španjolskom jeziku. Udžbenik obuhvaća patofiziologiju, lijekove, dodatke prehrani, bilje, lasere, presađivanje kose, perike i njegu kose, navodeći više od 8000 literaturnih referenci o svemu što je ikada napisano o androgenetskoj alopeciji.