Aleksandar Milenović

Maksilofacijalni kirurg, plastični kirurg glave i vrata

Doc. dr. sc. Aleksandar Milenović, rođen je u Osijeku gdje je završio osnovnu i srednju školu. U Zagreb odlazi na studij medicine koji je s najboljim ocjenama završio 1994. godine. Fine strukture glave i vrata postaju potpunim izazovom za dr. Milenovića pa odlučuje specijalizirati maksilofacijalnu kirurgiju. Paralelno je završio i subspecijalizaciju iz plastične i rekonstruktivne kirurgije glave i vrata.

Magistrirao je 2001. godine na Stomatološkom fakultetu na temu disfunkcije živaca nakon disekcije vrata, a doktorirao sedam godina kasnije, također na Stomatološkom fakultetu na temu sentinel biopsije kod tumora usne šupljine.

Svoju edukaciju, na teorijskom i praktičnom planu, proveo je u vrhunskim svjetskim centrima plastične kirurgije New Yorka, Glasgowa, Londona, Beča. Danas ne samo da je uspješan liječnik, već i docent na Katedri za maksilofacijalnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta te član Hrvatskog društva za maksilofacijalnu, plastičnu i rekonstruktivnu kirurgiju glave i vrata i Europskog društva za kraniomaksilofacijalnu kirurgiju.

Svoje znanje redovito prenosi na specijaliziranim svjetskim kongresima. Sudjelovao je kao predavač na više od 100 domaćih i svjetskih kongresa. Aktivno se koristi engleskim i njemačkim jezikom.

Zadovoljan je što može jutrima spašavati živote u Kliničkoj bolnici Dubrava, a popodnevima svoje znanje i iskustvo primijeniti u Poliklinici Imed. Za njega je rad kreativni izazov koji rezultira zadovoljstvom svakog pacijenta.